12.6.12
DW и VW в цвете cerosa. Скоро и Banknote holder.